Zondag 30 oktober 2016 10:00

Voorganger: Jack Nugter
Voordienst: Andries Grul
Zendingsoffer fam Sussenbach
Er is oppas voor de allerkleinsten en voor de kinderen van groep 1-8 is er een aparte kinderdienst. Na afloop is er koffie. Gasten zijn van harte welkom.

Dagtekst

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)